News

Know about market updates

Cabaran Untuk Menjual Rumah Sendiri

Menjual rumah sendiri adalah satu cabaran yang mencabar. Berikut adalah cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh anda sekiranya anda ingin menjual rumah sendiri tanpa mendapatkan pertolongan dari pihak lain:

Market Value

Penjual akan mengalami dalam menetapkan harga sesebuah rumah. Hal ini adalah kerana penjual tidak tahu akan harga semasa untuk sesebuah unit rumah. Selain itu, penjual mungkin akan mudah ditipu oleh pembeli mengenai harga rumah kerana tidak tahu akan harga semasa sesebuah rumah.

Penjual Tidak Tahu Prosedur Untuk Menjual Rumah

Penjual akan mengalami kesuakran dalam menjual rumah mereka sendiri kerana mereka tidak tahu akan langkah-langkah yang perlu dititik beratkan dalam proses menjual rumah. Banyak prosedur dan dokumen yang harus disediakan untuk menjual rumah.

Masa Yang Terhad

Penjual akan mengalami kesuntukkan masa disebabkan penjual tidak mempunyai masa yang mencukupi bagi menjual rumah. Hal ini adalah kerana, proses menjual rumah agak memakan masa dan kebanyakkan penjual mempunyai pekerjaan, justeru, mereka tidak akan dapat untuk mengiklankan rumah mereka dan juga untuk berjumpa dengan pihak pembeli ataupun pihak-pihak lain seperti bank dan peguam.

Medium Iklan Yang Terhad

Anda tidak dapat untuk mengiklankan rumah anda kerana sangat sukar untuk menyewa iklan. Hal ini adalah kerana kebanyakkan iklan diberi kepada ejen-ejen hartanah untuk mengiklankan mengenai penjualan rumah.

Pembeli Mahu Membeli Dengan Harga Yang Murah

Perkara seperti ini akan mendatangkan kerugian kepada penjual rumah sekiranya meraka tidak tahu akan harga semasa sesebuah rumah dan hanya akan bersetuju dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *